چگونه از فرش دستبافت مراقبت کنیم؟

در اين بخش دستوالعملهای ساده ای که با رعایت آنها، فرش دستبافت شما از گزند صدمات در امان می ماند بیان می کنیم.

ادامه مطلب
در قرن 19 اولین فرش به دیگر کشور ها فرستاده شد

ایرانیان از قرن ها پیش تا کنون با هنر قالی بافی خو گرفته اند. نسل به نسل, سینه به سینه راز های بافتش را همچون گنج های کهن حفظ نمونده اند. زمانی (قرن13 یا 14 میلادی) که مغول ها به ایران تسلط کامل داشتند اوج شکوفایی این صنعت رقم خورد.

ادامه مطلب

 1